1. Przejdź bezpośrednio do pola przeszukiwania treści
 2. Przejdź do głównego menu
 3. Przejdź do głównej treści
 4. Przejdź do stopki

Pozytywka – Punkt Opiekuńczo-Edukacyjny / Miejsce Pozytywnie Nakręcone

Gdynia, ul. Hetmańska 27 (żłobek)
Gdynia, ul. Grodnieńska 17 (przedszkole)
ul. Benisławskiego 12 (przedszkole)

Wyszukiwarka

Osiem typów inteligencji Gardnera

Przez wiele lat uważano, że odpowiedni poziom inteligencji jest wystarczający do osiągnięcia sukcesu w życiu. Zakwestionował tę koncepcję profesor Howard Gardner, który zaproponował teorię inteligencji wielowymiarowej.

Na całym świecie szkolnictwo bardzo wysoko ceni i rozwija dwa typy inteligencji: językową (umiejętność czytania i pisania) oraz logiczno-matematyczną (umiejętność rozumowania i liczenia). Umiejętności te, owszem, pomagają sprostać obowiązkom, m.in. szkolnym, jednak nie zawsze są one wyznacznikami zaradności życiowej.

Według Gardnera różni ludzie posiadają różne inteligencje lub różne ich kombinacje i to właśnie one decydują o sposobie przyswajania wiedzy i funkcjonowania w świecie. Zarówno osoby dorosłe jak i dzieci mogą się lepiej uczyć i osiągać sukcesy, jeśli poznają i wykorzystają te indywidualne predyspozycje.

Osiem inteligencji Gardnera to:
 1. Inteligencja językowa – dziecko lubi rozmawiać, żartować, opowiadać bajki, a także ich słuchać, lubi rymowanki, gry słowne, zagadki oraz czytanie, śpiewanie i deklamowanie wierszy.
 2. Inteligencja wizualno-przestrzenna – dziecko lubi rysować, dobrze układa układanki, konstruuje z klocków skomplikowane budowle, ma bogatą wyobraźnię i woli książki z wieloma ilustracjami.
 3. Inteligencja muzyczna – dziecko szybko dostrzega wzory, lubi różnorodną muzykę, nuci, wybija takt muzyki, śpiewa lub gra na instrumencie; ma trudności w koncentracji, jeśli słychać muzykę, lubi rytm i wiersze.
 4. Inteligencja ruchowa – dziecko lubi ruch i kontakt fizyczny, lubi zwierzęta i środowisko naturalne, radość sprawia mu zgłębianie tajników biologii i ekologii, dobrze pisze i liczy, lubi wymyślać nowe gry, z łatwością kontroluje ruchy swojego ciała i bez trudu posługuje się przedmiotami, lubi biegać, biwakować, pływać, tańczyć, nie potrafi usiedzieć w miejscu, wszystkiego musi dotknąć i jest bardzo wrażliwe na dotyk.
 5. Inteligencja logiczno-matematyczna – dziecko lubi porządek i łatwo się denerwuje, gdy przebywa z osobami niezorganizowanymi, dokładnie wykonuje instrukcje, zbiera informacje, by rozwiązywać problemy, potrafi dokonywać kalkulacji w pamięci, lubi gry i zagadki prowokujące do myślenia, ma także umiejętność myślenia logicznego, szeregowania, dostrzegania przyczyn i skutków.
 6. Inteligencja interpersonalna – dziecko ma wiele zainteresowań, umie negocjować, wypracowywać kompromis, potrafi odczuć emocje oraz intencje innych osób, jest obdarzone cechami przywódczymi, umie organizować zabawę w grupie i tworzy pozytywną atmosferę, jasno wyraża swoje potrzeby, potrafi zachować się asertywnie.
 7. Inteligencja intrapersonalna – dziecko zna i rozumie swoje uczucia, zna swoje mocne strony, wie kiedy poprosić o pomoc, a kiedy należy rozwiązać problem samodzielnie, jest odpowiedzialne za swoje zachowanie, ponieważ jest ambitne cierpliwie dąży do wyznaczonego celu, chętnie podejmuje ryzyko, lubi wyzwania, zwykle odnosi sukcesy i nie potrzebuje motywacji zewnętrznej, odznacza się samodyscypliną, lubi pracę w samotności, lubi wiedzieć dlaczego ma wykonać konkretne zadanie.
 8. Inteligencja przyrodnicza – dziecko lubi przebywanie na świeżym powietrzu, „dłubanie” w ziemi, lubi przyrodę, kontakt ze światem zwierząt i roślin, ma zdolność zapamiętywania i klasyfikowania przedmiotów.

W Pozytywce pedagodzy pomagają odkrywać każdemu dziecku rodzaje jego inteligencji, aby mogło ono poznawać świat w najlepszy dla siebie sposób, a w przyszłości skutecznie korzystało ze swojego potencjału w szkole.

Powrót

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. ×